بروزرسانی: 17-4-1403
شرح خدمات مرکز بهداشت و درمان دانشگاه زنجان

پزشک عمومی

1- ویزیت بیماران

2- در صورت صلاحدید اعزام بیماران به مراکز مجهزتر

3-  تکمیل فرم های سلامت تربیت بدنی جهت دانشجویانی که به مسابقات اعزام می شوند

دندانپزشک عمومی

1- معاینه اولیه توسط دندانپزشک وتعیین وقت برای اقدامات بعدی

2-ترمیم دندان با آمالگام

3- ترمیم دندان با کامپوزیت

4- عصب کشی

5-جرم گیری وبرساژ

6- پانسمان

7- کشیدن

8- رادیوگرافی

خدمات پرستاری

1- تزریقات

2- پانسمان

3- سرم تراپی

4- نوارقلب

خدمات اورژانسی

1- امداد رسانی به بیمارانی که در داخل دانشگاه دچار آسیب شده اند

2-  اعزام بیماران با حال عمومی بد از خوابگاه ها یا دیگر محل های دانشگاه که خود قادر به مراجعه به مرکز بهداشت ودرمان

نمی باشند

3- اعزام بیماران به مراکز درمانی مجهز تر(تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی زنجان ) با صلاحدید پزشک مقیم یا پزشک آنکال

خدمات بهداشت محیط

کنترل وحفظ سلامت مواد غذایی از طریق:

1- بازدید از کلیه واحدهای تهیه،و توزیع موادغذایی

2- نظارت بر سلامت کارکنان مراکز تهیه ،توزیع ونگهداری موادغذایی

3- ارتقاء آگاهی های بهداشتی کارکنان مراکز تهیه،توزیع ونگهداری موادغذایی

4- نظارت برمبارزه وکنترل حشرات وجوندگان موذی با اولویت بهسازی

5- نظارت بر بهداشت اماکن عمومی اعم از سالن های  ورزشی ، خوابگاه ، فروشگاه ها، نانوایی ،سلف سرویس ها ،بوفه ها نانوایی ،مهدکودک ،استخر و....

6- نظارت بر دفع بهداشتی زباله

7- حفظ ونگهداری از استانداردهای ایمنی دریافت شده

8- رسیدگی به شکایت بهداشتی وارائه نظرات کارشناسی

9- تهیه وتدوین بروشورهای آموزشی مرتبط با مسائل بهداشتی

10- نظارت بر نحوه گندزدایی دراماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی

11- نظارت بر بهداشت آب از طریق :

الف- بازدید از شیرهای برداشت (خروجی)

ب- انجام کلر سنجی با دستگاه کلرسنج

امورمربوط به بیمه دانشجویان  

1- عقد قرارداد با شرکت های بیمه جهت پوشش بیمه حوادث کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل

2- معرفی دانشجویان آسیب دیده در حین تحصیل به شرکت بیمه گر بیمه حوادث طرف قرارداد جهت اخذ خسارت

3- جمع آوری مدارک دانشجویان بورسیه خارجی متقاضی دفترچه بیمه سلامت ،جهت صدور دفترچه و ارسال به سازمان بیمه سلامت

4- معرفی دانشجویان متقاضی جهت کارورزی وکارآموزی به ارگان ها، شرکت ها وکارخانجات مورد تایید گروه ها ودانشکده جهت استفاده از بیمه حوادث به هنگام بروز حوادث غیرقابل پیش بینی

سایر مواردی که مربوط به مسائل ومشکلات پزشکی دانشگاهیان است شامل:

1- تشکیل کمیسیون پزشکی جهت تایید یاعدم تایید گواهی های پزشکی

2- تشکیل شورای سیاستگزاری سلامت دانشگاهیان

-

بازدید امروز: 2